ZSIDÓ VOLT-E JÉZUS?

ZSIDÓ VOLT-E JÉZUS?

Sokak számára már maga a kérdés felvetése is fölöslegesnek tűnhet, hiszen a köztudatban Jézus zsidóként van jelen.
Azonban ez nem mindenki számára egyértelmű, különösen hazánkban, ahol a rendszerváltozást követően egy új irányzat nőtte ki magát, amely a szocializmus évei alatt elnyomott nemzeti érzelmekre apellál. Sok önjelölt tanító, előadó ír könyveket, járja az országot és népszerűsít különféle elképzeléseket a magyarság múltjáról, miközben hivatkozásaikban rendre felbukkan a Biblia és Jézus neve.
Ezen tanítók egyik leginkább hangsúlyozott állítása az, hogy Jézus Krisztus valójában nem is volt zsidó, mivel édesanyja, Mária párthus hercegnőként született és a magyarság rokonságban állt a párthusokkal.
Ebből viszont azt a következetést vonják le, hogy Jézus nem zsidó, hanem valójában magyar származással bírt.
Mivel Jézus életének leghitelesebb és legbőségesebb tudósítása a Bibliában, az Újszövetségben található és mivel ezek a tanítók is az evangéliumokra szoktak hivatkozni, nézzük meg magát a forrást, mit mond a kérdéses témáról.

1. Jézust a családfájában Ábrahám és Dávid király leszármazottjának tüntetik fel. (Máté 1:1-17)
2. Jézus édesanyja, Mária rokonságban állt Keresztelő (Bemerítő) János édesanyjával, Erzsébettel. (Lukács 1:36) Erzsébet zsidó asszony volt, Júdában lakott és egy Zakariás nevű pap volt a férje, aki Lévi törzséből származott.
3. Mária, Jézus édesanyja betartotta a zsidó szokásokat, amelyeket még Mózes rendelt el a zsidó nép számára.
– A gyermek a Jézus nevet kapta. A név jelentése: Jahve megszabadít. (Lukács 1:21)
– Jézust 8 napos korában körülmetélték. (Lukács 1:21)
– Jézust a zsidó szokások szerint bemutatták az Úrnak és elsőszülöttként neki szentelték. (Lukács 1:22,23)
– Áldozatot mutattak be Jahvénak Jézusért. (Lukács 1:24)
4. Jézus családja rendszeresen, évenként megtartotta Mózes valamennyi ünnepét! (Lukács 2:39, 41)
5. Jézus bejáratos volt Jeruzsálemben a Templomba. (Lukács 2:46)
6. Jézus a Templomban felolvasott az Ószövetségből, Ésaiás próféta könyvéből. ( Lukács 4:17, 18) Kizárólag zsidó ember vehette a kezébe az írásokat és olvashatott fel belőlük.
7. Jézus rendszeresen járt zsinagógába. (Lukács 4:16)
8. Kiválóan ismerte az ószövetségi iratokat, hivatkozott rájuk, idézett és tanított belőlük. (Lukács 4:15 ; 25-27; 6:3,4)
9. Követői Rabbinak is hívták. (János 1:39, 50)
10. A zsidó törvénytanítók mesternek hívták. ( Lukács 11:45)
11. Sem ellenségei, sem barátai – akik kortársai voltak- nem vonták kétségbe zsidó származását.
– A samáriai asszony zsidónak mondta Jézust. (János 4: 9)
– Pilátus azt akarta, hogy Jézust zsidó törvények szerint ítéljék el. (János 18:31; János 18:6,7)
– Többen is Dávid fiának, azaz leszármazottjának nevezték. (Máté 9:27; Máté 15:22; Márk 10:48; Lukács 18:38)
12. Ha Jézus nem lett volna zsidó származású, akkor sem a nép, sem a főpapok nem vették volna komolyan, nem tekintették volna fenyegetésnek, hiszen az Ószövetségben világosan meg van prófétálva, hogy a Messiás zsidó férfi lesz. (János 7:42; Róma 1:3; 2Timótheus 2:8)
13. Zsidó szokás szerint temették el. (János 19:40)
14. Jézus elismerte, hogy Ő az Ószövetségben megígért zsidó Messiás. (János 4:25,26; János 5:39,46,47; János 9:35-37)
15. Jézus kijelenti, hogy az egész Ószövetség Őróla szól! (János 5:46,47; Lukács 24:44)

Ezek után két dolgot tehet az, aki Jézus származásának kérdését kutatja. Vagy elfogadja igazságnak azt, amit az Újszövetség állít és elismeri, hogy Jézus zsidó volt, vagy Jézus származását illetően nem hivatkozhat a Bibliára, nem használhatja föl a Biblia tekintélyét a saját állításainak védelmében.
Mindenkinek el kell döntenie, mi a fontosabb a számára: elismerni az igazságot, vagy a hamis önigazságot valótlan állításokkal igazolni.