EGY ŐSI ÖZÖNVÍZ LEÍRÁSA

EGY ŐSI ÖZÖNVÍZ LEÍRÁSA…

A világ szinte valamennyi kultúrájában megtalálható olyan történet, amely egy mindent elborító áradásról beszél.

A Gilgames-eposz, -az ókori babiloni királyról szóló monda- 11. tábláján részletes beszámolót olvashatunk az özönvízről, amely hasonló a Bibliában 1Mózes 6-9-ben leírt özönvíz történetéhez.
Az eposz legismertebb másolata Ninivénél került elő égetett agyagtáblákon.

A Gilgames-eposz 11. táblája (képünkön) egy nagy özönvízről számol be, amelyet az istenek haragja bocsátott a földre az emberek gonoszsága miatt.
A történet szerint egy hős hajót épített, amelybe mindenféle állatott vitt magával, majd madarak segítségével ellenőrizte, hogy visszahúzódott-e már a víz.

A Gilgames -eposz nem az egyetlen forrás, amely a Biblián kívül beszámol egy globális áradásról!
Az özönvíz története meglepő egyezésekkel bukkan fel a Görög, az indiai, a Hawaii, Indonéz, észak amerikai bennszülött kultúrában is.
Egy kínai monda szerint 8 ember menekült meg egy bárkában…

Úgy tűnik, hogy valóban egy globális katasztrófa történt, amelynek emléke megmaradt a különféle népek emlékezetében, alátámasztva a Biblia tudósítását.