A GAMMA-KITÖRÉSEK ÉS AZ ÉLET

A GAMMA- KITÖRÉSEK HOSSZÚTÁVON LEHETETLENNÉ TESZIK AZ ÉLETET

 

írta: Szük Bendegúz L. 2014.10.30.

Gamma-kitörések bizonyos típusú csillagok összeomlásának egyik velejárója. Egy-egy ilyen kitörés általában néhány másodpercig tart, de vannak néhány percesek, ritkán néhány órásak is. A kitörés során nagy energiájú gamma-sugárzás kerül kibocsátásra két ellentétes irányú, néhány fokos nyílásszögű nyalábban. A gamma-sugárzás elektromágneses sugárzás, akár csak a látható fény, a rádióhullámok, vagy a röntgensugárzás, de jóval nagyobb energiájú, az élet számára rendkívül káros, romboló hatású. Egy ilyen kitörés a nyalábok mentén több ezer fényéves távolságban is teljes mértékben elpusztíthatja az életet.
Az elmúlt évtizedben a gamma-kitörések megfigyelésére épített műholdak segítségével egyre bővülő ismeretekkel, adatokkal rendelkezünk erről a jelenségről, így lehetővé vált egy, a világegyetemre kiterjedő statisztikai elemzés a gamma-kitörések előfordulásáról, hatásairól. 2014 őszén két kutató tette közé elemzéseit az egész világegyetemre, galaxisunkra és a Földre vonatkozóan [1]. A következő megállapításokra jutottak:
– Az elmúlt 500 millió év alatt legalább 50% eséllyel érhette a Földet egy életet elpusztító gamma-sugárzás, 5 milliárd év alatt pedig 90%-nál is nagyobb ennek esélye.
– Galaxisunk belső területein (4 kiloparszek sugarú körben) 95% eséllyel ér egy bolygót ilyen sugárzás 500 millió év alatt, csak a legkülső (10 kpc-en kívüli) részben esik a valószínűség 50% alá (bolygónk galaxisunk középpontjától 8,5 kpc-re található).
– a világegyetemet tekintve, a galaxisok csak 10%-ában, kizárólag nagy galaxisok külső peremén létezhet tartósan élet.
– Élet kizárólag a z<0,5 vöröseltolódással rendelkező galaxisokban képzelhető el, vagyis az evolucionista feltételezések szerint is legfeljebb az elmúlt 5,5 milliárd évben jöhetett létre, mivel korábban a galaxisok kisebbek voltak és gyakoribb volt a gamma-kitörés.

Milyen következtetéseket vonhatunk le a fentiekből?
Egyrészt ez az eredmény hozzáad ahhoz a hosszú listához, amely egyértelművé teszi, hogy a Föld egy rendkívüli hely a világegyetemben, amelyből még a hihetetlen méretek és rendkívül nagy számú bolygók mellett is aligha található még egy. Ez pedig nem véletlen, bolygónk kizárólag gondos tervezés eredményeképpen kerülhetett ide [2]. A gamma-kitörések csak kevés helyen engedik meg az élet fenntartását a világegyetemben.
Másrészt ez az eredmény megmutatja, hogy valószínűtlen, hogy az élet feltételezett 3,5 milliárd éves keletkezése óta túlélte volna ezt az időt, vagy meglehetősen szerencsés.

[1] Tsvi Piran, Raul Jimenez: On the role of GRBs on life extinction in the Universe, arXiv:1409.2506 [astro-ph.HE]
[2] További részletekért lásd Szük Bendegúz L. “Hogyan kerül ide ez a bolygó?” című előadást és a “Kiváltságos bolygó” című filmet.