HOGYAN KERÜL IDE EZ A BOLYGÓ?

HOGYAN KERÜL IDE EZ A BOLYGÓ?

Fizikai ismereteink bővülésével egyre inkább nyilvánvalóvá lett előttünk, hogy mennyire különleges hely a világegyetem.
A világegyetemet makro és mikro méretekben egyaránt fizikai erők, törvények irányítják. Ezek a törvények mind finoman hangoltak arra, hogy ebben a világegyetemben értelmes élet létezhessen. Egyrészt nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről, hogy ezek a törvények egyáltalán léteznek.
Mi lenne, ha nem lenne gravitációs erő?
Nem lennének égitestek.
Mi lenne, ha nem lenne elektromágneses kölcsönhatás?
Nem lenne fény, nem lennének atomok, nem kaphatnánk energiát a Napból.
És a sort még folytathatnánk.
Másrészt, nem szabad félvállról vennünk, hogy ezek a törvények megismerhetőek és logikusak. Az alapvető fizikai törvényeket le lehet írni egyetlen lapra és mindegyik törvényszerűség nagyon egyszerű formát ölt.
A törvényeket csak egyetemes állandók használatával tudjuk leírni. Ismeretünk növekedésével egyre több olyan fizikai állandót ismerünk meg, amelyek nagyon pontos értéke szükséges ahhoz, hogy a világegyetem olyan legyen, amilyen és képes legyen az élet létrehozására.
Ezen állandók között külön megemlíteném azt a 26 univerzális állandót, amelyeket dimenzió nélküli állandóknak ismerünk. Mindezen állandók pontos hangoltságának nincs fizikai magyarázata.
Például, ha az erős kölcsönhatás csatolt állandója csak 2%-ban térne el jelenlegi értékétől, jelentősen különbözne világegyetemünk, és valószínűleg élet nélküli lenne.
Ha csak a gravitációs állandóra gondolunk, még egy kicsiny módosítás is teljesen más világegyetemhez vezetne.
Ha nagyobb lenne, akkor minden nagyobb testet összeroppantana, ha kisebb, akkor nem állnának össze az égitestek.
Azt találjuk tehát, hogy egy olyan világegyetem létrejöttének valószínűsége, amely képes életet hordozni nullához közelít…