PRÓFÉCIÁK EGY SZEMÉLYRŐL.

1546348_459734087469930_284179385_n

PRÓFÉCIÁK: MINDENT ELSÖPRŐ BIZONYÍTÉKOK!

A Biblia nem öncélúan alkalmaz több ezer próféciát!
Ez Isten egyik módszere arra, hogy hitelesítse az üzenetét.
Senki nem képes emberi eszközökkel 100%-os pontossággal megjósolni a jövő eseményeit, erre kizárólag egy téren és időn kívül létező Lény lehet képes.
Az Ószövetség próféciáinak egy része az eljövendő Messiásról szól, Akinek az életében hibátlanul beteljesedtek az előre leírt események.
Ezek jelentős részére nem lehetett hatással. Pl. Születési helye, ideje, neve, elárulása, az árulónak juttatott vérdíj összege, kivégzésének ideje, módja, stb.

A Holt tengeri tekercsek és a Septuaquinta (az Ószövetség görög fordítása Kr.e. 250 körül) bizonyítják, hogy a Jézusról szóló próféciákat nem írhatták az Ő születése után, azaz csalásra, utólagos lejegyzésre nem volt mód.

Egy nagyon szemléletes példa arra, mit jelentene a valószínűségszámítás szerint ha valaki az élete folyamán betöltene 8 róla szóló próféciát.
Ne feledjük, ennek a valószínűsége 1:10 a tizenhetediken. (10-es után tizenhét nulla)

Tegyük fel, hogy fogunk 10 a tizenhetediken ezüst egydollárost és lerakjuk őket Texas területére.
Az egész államot beborítják mintegy 60cm vastagságban.
Ezután megjelöljük az egyik 1 dollárost és találomra az egész államban összekevert érmék közé dobjuk.
Kössük be egy ember szenét és mondjuk meg neki, hogy bármilyen messzire elmehet, de ki kell választania a megjelölt dollárt.

Ennek az esélye pont akkora, amekkora a 8 prófécia beteljesedése egy ember életében.

Jézuséban több, mint 50 vált valóra…

NÉHÁNY JÉZUSRA VONATKOZÓ PRÓFÉCIA:

 

1511309_459194590857213_743808118_n

Ezt a próféciát Mikeás jegyezte le Kr.e 700 körül.

Amikor Heródes király megkérdezte az írástudókat, hol fog megszületni a Krisztus, akkor ők magabiztosan állították, hogy a júdeai Betlehemből származik! (Máté 2:6)
A zsidók jól ismerték azt a tényt, hogy az ószövetségi próféciák szerint a Krisztus Betlehemben fog megszületni.

Érdekesség, hogy a Betlehem szó jelentése: a kenyér háza.
Jézus önmagát többek között élő kenyérnek is hívta!

A Biblia itt a Krisztus születését illetően a világ összes többi városát kizárja…

1524913_458520204257985_1050798764_n

A BIBLIA SZERINT ISTEN EMBERRÉ LESZ…

Az Ószövetség vázát próféciák alkotják, amelyek egy része egy eljövendő Személyről szól, akit Messiásnak is neveznek.
A több tucat ún. messiási prófécia hiba nélkül teljesedett be egyetlen férfi életében.
Ez a személy Jézus Krisztus.
(A Krisztus szó jelentése: Messiás, Felkent)

Az elkövetkező napokban megvizsgálunk néhány ilyen próféciát, amelyek több száz, esetenként ezer évvel előre jeleztek olyan eseményeket, amelyek később hiba nélkül beteljesedtek.

Ezt a próféciát Ésaiás jegyezte le a Kr.e 700-as években…

 

1477398_458921580884514_1725271935_n

 

A PRÓFÉCIA SZERINT ISTEN EGY SZŰZ NŐTŐL FOG MEGSZÜLETNI!

Az Ésaiás próféta által lejegyzett prófécia több, mint 700 évvel később teljesedett be, amikor Jézus megszületett egy Mária nevű szűz nőtől.
A héber az “almah” szót használja a “szűzre”, amely házasulandó korú fiatal nőre utal.
A “szűz” görög megfelelője a parthenos, szintén ezt jelenti, jegyben járó fiatal nő, aki még érintetlen.
A Septuaquinta (az Ószövetség görög fordítása Kr.e. 250 körül) az Ésaiás 7:14 fordításakor a “parthenos” szót használta, azaz a zsidó fordítók is úgy értelmezték, hogy a Messiás szűz nőtől születik meg.

Figyelemreméltó, hogy néhány zsidó írásban, Jézus ellenségei fattyúnak, törvénytelen gyermeknek mondják, azaz megerősítik, hogy a születése körül valami rendkívüli lehetett.

Ezek az ellenséges iratok azt is bizonyítják, hogy a szűztől való születés állítása az ősegyház tanai között szerepelt, amelyre választ kellett adni!

A Jézus (Jesua) név jelentése: Jahveh -azaz Isten- a szabadító.

 

72750_350829531693720_705880031_n

 

Amikor ezt a próféciát leírták, akkor még nem is létezett a kivégzésnek ez a formája.
A keresztre feszítés asszír találmány volt, amelyet a rómaiak “tökéletesítettek.”

 

 

 

 

537239_355839011192772_36126764_n

 

A haldokló Jézus köpenyére a kivégzést végrehajtó római katonák sorsot vetettek, hogy kié legyen.
Ez a látszólag jelentéktelen esemény mégis meg lett jósolva már ezer évvel a bekövetkezése előtt.

 

580391_375192119257461_1315539551_n

 

A keresztre feszített áldozatok sokszor napokig szenvedtek, de a Jézust és a két latort megfeszítő római katonáknak be kell fejezniük a kivégzést aznap estig, mivel megsértették volna a zsidó ünnepet, amely másnap vette kezdetét.
Ezért, hogy a halált meggyorsítsák, eltörték az elítéltek lábszárait, így azok nem tudták megtámasztani magukat és lassú, fulladásos halált haltak. (A test túlzott kifeszülése miatt a légzés lehetetlenné válik.)
Jézus azonban akkor már halott volt, így szükségtelenné vált eltörni a lábait…