AZ ATEIZMUS A SZABAD AKARAT ELLEN!

Az ateizmus a szabad akarat ellen!

Létezik-e az embernek valós, szabad akarata, ha az ateizmus által (is) népszerűsített evolúcióelmélet igaz?
Ez a dilemma nyilvánvalóan nem tartozik az evolúcióelmélet kérdéskörébe, viszont egyenesen következik belőle.
A filozófia és a teológia kutathatja ezt a kérdést: vajon az anyag, és a  természet személytelen, vak erői létrehozhatták-e az emberi szabad akaratot, amely a személyesség egyik legfontosabb jellemzője?
Egyes tudósok, köztük William Provine szerint ez lehetetlen.

 

W. Provine

 

 

Ha az ember valóban mindössze az öntudatlan, személytelen anyag “terméke”, akkor jogosan nevezhetjük gépnek, egy hihetetlenül bonyolult biomechanikai robotnak.
Egy robotnak nincs lelke, nem rendelkezik semmiféle “külső” forrással, akarattal, amely felülírhatná azt a programot, amely vezérli és meghatározza a működését.
Számos ateista tudós, szerint mindössze gépek vagyunk, akik (ha ez igaz, akkor a helyes megnevezés: amik) a génjeik “rabszolgáiként” kizárólag azokat az utasításokat követik, amelyeket az adott egyén génkészlete elrendel a számukra.
Napjaink egyik legnépszerűbb evolucionista (neodarwinista) tudósa és előadója, Dr. Richard Dawkins is ezt a nézetet vallja.

“Az univerzum nem más, mint mozgó atomok egy halmaza, az emberi lények a DNS sokszorosítására szolgáló gépek, a DNS replikációja (megkettőződése) pedig önfenntartó folyamat. Ez minden élőlény kizárólagos életcélja.” Dr. Richard Dawkins

Ugyanezen a véleményen  van Francis Crick is, aki James D. Watsonnal együtt Nobel-díjat kapott a DNS kettős spiráljának felfedezéséért.

“Ön, az Ön örömei és bánatai, emlékei és ambíciói, személyes identitásának és szabad akaratának érzete valójában nem több, mint az idegsejtek és molekuláik óriási halmazának viselkedése.”  Francis Crick

Sokak számára talán rendkívül felkavaró mondatok ezek, hiszen csak nagyon kevesen gondoljuk végig, mi következik abból, amiben hiszünk!
Számos ember vallja magát ateistának – habár a pontos definíciót illetően még ők sem mindig értenek egyet.
Az egyszerűség kedvéért fogalmazzunk úgy, hogy az ateizmus tagadja minden természetfölötti, így Isten létezését is és hitük szerint az univerzum, illetve az ember létrejöttében az anyag és a természet erőin kívül semmi más (senki más) nem játszott szerepet.
Az ateizmus a humanizmussal karöltve hirdeti, hogy Isten nem létezik, ezért az ember lép elő minden dolgok végső tekintélyévé, megszüntetve minden függőséget, teljes szabadsághoz juttatva az embert.
Az ember szabaddá lesz, ahogy Istent kiradírozzuk a képből.
De valóban ez az igazság?
Vizsgáljuk meg kicsit közelebbről a két híres ateista, Dr. Dawkins és Crick idézeteit!

Ha Isten nem létezik, akkor az ember nemhogy megszabadulna egy szolgaságból, hanem a legborzasztóbb rabságban találja magát.
Az evolúció élettelen, személytelen folyamatai egy bonyolult gépezetet hoztak létre, amelynek sem önálló életcélja, sem valódi szabad akarata nincs, mivel alá van rendelve a sejteket irányító DNS programjának, amely tökéletesen uralja, mondhatni eleve elrendeli arra a sorsra, amelyek a gének kizárólagos érdekét szolgálják: a túlélést és a szaporodást.
Ez az egyenes következménye az ateizmus filozófiájának, amelyet két idézetünk is megfogalmaz.

Természetesen ez önmagában nem bizonyíték Isten létezésére, de megmutatja a meglepő igazságot, miszerint ha az ember az anyagot és a véletlent szeretné megtenni teremtőnek- ez által kikerülve egy fölötte lévő Istent – és ezen a módon elnyerni a tökéletes szabadságot és dicsőséget, akkor pont így veszíti el minden méltóságát és szabadságát.
De ez még nem minden!
Talán a legsúlyosabb veszteség, az ember tetteinek a következményei nyomán fellépő jogos felelőssége lenne.
Ha az ember egyszerű robot, a gének által irányított gépezet és nem rendelkezik szabad akarattal, akkor ez mentesítené minden felelősség alól!
Gondoljunk bele! Ha az embernek nincs szabad akarata, akkor nem lehet felelősségre vonni, hiszen mindössze olyan parancsokat hajt végre, amelyeknek következményeit mérlegelni sem képes, így jogilag sem lehet felelősségre vonni.
A bíróságokat azonnali hatállyal fel kellene oszlatni, hiszen az ítélkezés jogi alapja teljességgel hiányozna.
Miféle társadalmat eredményezne ez?

Sokan állnak ki szenvedélyesen az ateizmus irányzata mellett, átgondolatlanul ismételgetve Dr. Dawkins és társai idézeteit, miközben nem veszik észre, mennyire ellene mennek mindannak, amire a szívük mélyén vágyakoznak.
Amennyiben az ateizmusnak igaza van, minden egyes embernek búcsút kell mondania az élet értelmétől, a vágyaitól, az érzelmeitől és végső soron mind a gondolatai, mind az akaratának szabadságától, hiszen ezek nem többek, mint illúziók.
Ez a kiüresítése mindannak, ami az embert személyes lénnyé, a Föld bolygó különleges, kiváltságos teremtményévé teszi.

Természetesen Dr.Dawkins is érzi az ellentmondást és habár szeretne menekülni Istentől, mégis nyitva hagy egy kiskaput, amely életben hagyja a remény sugarát (legyen az mégoly apró is) hogy az ember valahogy, kijátszva az “önző gének” éberségét, valahogy mégis fellázadhat, ellenállhat, érvényre juttathatja személyességének koronáját a szabad akaratú döntés képességét!

 

Richard Dawkins

“Mi egyedül a Földön fellázadhatunk az önző replikátorok zsarnoksága ellen.”

 

Sajnos  Dr. Dawkins a nagy igyekezetben súlyos logikai hibát vétett!
Ha az ember a saját génjei uralma alatt van, azaz eleve meghatározott program szerint futnak benne a parancsok, akkor hogyan lenne képes fellázadni az őt tökéletes ellenőrzés alatt tartó génjei ellen?
Ha következetesen és becsületesen gondolkodunk, akkor be kell látnunk, hogy külső forrás (amely nem köthető az anyaghoz, pl.: a lélek) nélkül sehogy!

Talán ez a tény önmagában még nem bizonyítja Isten létezését, azonban rávilágít az ateizmus Istent tagadó filozófiájának egyik önellentmondására.

 

Szerző: Kálmán Ernő – Vissza a valósághoz munkacsoport
Hivatkozás:
http://www.goodnews.hu/product_info.php/hitebreszto-gooding-lennox-kuzdelem-elet-ertelmeert-iresz-p-343