EGY ÓKORI TISZTVISELŐ ÉS JEREMIÁS KÖNYVE

A Nebo-Sarsekim táblát még a XIX. században régészek fedezték fel a modern Bagdadhoz
közeli ókori Sippar templomában.
A mindössze 5,5 cm élhosszúságú tábla 1920 óta van a British Museum birtokában, azonban csak 2007-ben fordította le Michael Jursa, a Bécsi Egyetem kutatója, aki a múzeum birtokában lévő több, mint 100,000, még le nem fordított tábla között kutatott.
A leletet több szaklap is 2007 egyik legjelentősebb régészeti felfedezésének választotta, mivel igazolja, hogy a bibliai Jeremiás könyve történelmileg ellenőrizhető, valós tényekkel mutatja be Júda népének fogságba vitelét.
A táblát Kr.e. 595-ben ékírással írták.
Nabukodonozor egyik tisztviselőjéről beszél, akinek a neve Nebo-Sarsekim. A szövegből azt is megtudhatjuk, hogy Nebo-Sarsekim eunuk volt.
A táblán pontosan megadott dátum szerepel, amely jelzi, hogy a tisztviselő mikor adakozott jelentős mennyiségű arannyal egy babiloni templom számára.
Ezt a tisztviselőt a Bibliában Jeremiás is megemlíti, amikor Jeruzsálem bevételéhez kapcsolódó történelmi feljegyzései között felsorolja Nabukodonozor legrangosabb tisztviselőit is, akik jelen voltak Jeruzsálem bevételekor:
Jeremiás könyve
39:1 Sedékiásnak, a Júda királyának kilenczedik esztendejében, a tizedik hónapban eljöve Nabukodonozor, a babiloni király és egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt.
39:2 Sedékiás tizenegyedik esztendejében, a negyedik hónapban, a hónap kilenczedikén ledőle a város kőfala.
39:3 És bemenének a babiloni király fejedelmei mind és leüléneka középső kapuban: Nergál-Sarézer, Samegár-Nebó, Sársekim, Rabsáris,Nergál-Sarézer, Rabmág és mind a többi fejedelmei a babiloni királynak.
(megj: A Károlyi fordításban a Nebó szót Samegár és nem Sársekim nevéhez kötötte a fordító, azonban helyesen Sársekim nevéhez kellett volna kötnie.)
Jeruzsálem fent említett lerombolása Kr. e. 586-ban történt, vagyis a tábla keletkezése és Jeruzsálem lerombolása között 9 év telt el.
Ez a tábla így bizonyítja, hogy Nebo-Sarsekim, a Bibliában egyszer említett személy, valóban létzett és abban az időben élt, amikor a Biblia írt róla, továbbá Nebukodonozor egyik tisztviselője volt, amint a Biblia is írja.
Ez az eredmény azért is jelentős, mert az ókori történelmi dokumentumok elsősorban királyokat említenek, így ritkaság számba megy nem királyi személlyel kapcsolatos leleteket találni.
Ha egy dokumentum a történelmi események után esetleg jelentősen később íródott, akkor kicsi annak az esélye, hogy nem királyi résztvevőket említ, ráadásul pontosan.
Így levonhatjuk azt a következtetést, hogy ezt a bibliai szakaszt egy szemtanú írta, aki pontos feljegyzéseket készített.
A vers szövegkörnyezetéből azt is láthatjuk, hogy az író pontosan feljegyezett neveket, napra pontos időpontokat, helyszíneket, vagyis történelmi értékű leírást adott, amely, mint a Nebo-Sarsekim tábla mutatja, ellenőrizhető, történelmileg, tudományosan vizsgálható.
Azonban ez nem csak Jeremiás könyvének, hanem a teljes Biblia jellegzetessége is. Láthatjuk, hogy a Biblia nem egy emberi fantázia alapján költött vallásos monda jellegzetességeit viseli magán, hanem történelmileg hiteles leírás. A Biblia célja, hogy Isten cselekedeteinek, szavainak rendkívüli, hiteles dokumentációja legyen.
Jeremiás által leírt első versek is már a történeti környezetről adnak számot:
Jeremiás könyve 1:1-3
“Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, a ki az Anatótban, Benjámin földén lakó papok közül vala; akihez szóla az Úr   Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának tizenharmadik esztendejében; továbbá  Jójakimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, a Jósiás fiának, Júda királyának egészen tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, a mi az ötödik hónapban vala;”
Ha egy felsorolásban található ember nevével kapcsolatban pontos a Biblia, akkor miért kérdőjeleznénk meg az ennél jelentősebb dolgokban? Talán azt is szokatlannak mondhatjuk, hogy egy “vallási könyv” nagy mennyiségű, pontos történelmi részletet tartalmaz, nevek tömegét említi különböző események mellett, történelmi bizonyságot téve saját hitelességéről!
Szük Bendegúz L. (2008-2013) v3.1
 letöltés (1)