HONNAN ERED A DNS-BEN TÁROLT INFORMÁCIÓ?

HONNAN ERED A DNS-BEN TÁROLT INFORMÁCIÓ?

Stephen C. Meyer arra keresi a választ, hogy honnan ered az élőlények felépítéséért és működéséért felelős genetikai kód!
Ha meg akarunk magyarázni egy okozatot, akkor a történeti tudományok módszerét használjuk: egy olyan okot keresünk, amelyről tudjuk, hogy képes létrehozni a vizsgált okozatot.

Az élet eredetével kapcsolatban sok biológus, biokémikus, legfőképp pedig az élet eredetének kutatói azt mondják, hogy elsősorban az információ eredetét kell megmagyaráznunk, mert ez működteti az életet. A biológia játékát az információ vezényli, amelynek nagy része a DNS molekulában van digitálisan kódolva. Azt is kezdjük megérteni, hogy a genom más részeiben, vagy akár a genomon kívül másféle információk is léteznek, hierarchikus rendbe szervezve.

Azt szoktam kérdezni a diákjaimtól: mit kell hozzáadni a számítógéphez, ha újfajta funkciót várunk tőle? Tudni szokták a választ: kódot, vagyis információt kell beletáplálni. Ugyanez igaz az életre is. Ha egy első élőlényt akarunk létrehozni, vagy ha egy új életformát akarunk kifejleszteni egy már meglévőből, információt kell hozzáadnunk.

A kérdés csak az, hogy honnan származik ez az információ? Az élet eredete után kutatók tudatában vannak ennek a problémának, mióta 1953-ban Watson és Crick feltárta a DNS szerkezetét, és amióta tudjuk, hogy a DNS úgy működik, mint a digitális kód egy szoftverben, vagy mint egy írott szövegrész.

Amikor ez kiderült, felvetődött a kérdés, honnan ered az élet információdús jellege. Ha meg akarjuk magyarázni az életet, meg kell magyaráznunk a nyilvánvaló vonásait. A DNS-ben rejlő digitális információ egy ilyen feltűnő jellegzetesség. A DNS kódolja a fehérjéket, amelyek minden fontos feladatot ellátnak a sejtben.

Honnan ered mindez az információ? Az 1950-es évek óta az élet eredetével foglalkozó biológusok felismerték, hogy az információ eredete a központi kérdés, amire választ kellene adniuk. Egyik modell a másik után vallott kudarcot az élet e jellegzetességének magyarázatában. Amikor beleástam magam az élet eredetének témájába, megértettem, hogy ez a valódi kérdés.

Aztán tanulmányoztam, hogyan dolgozzák ki a tudósok az eredetre vonatkozó elméleteiket, és rájöttem, hogy az életnek erre a jellegzetességére kellene okozati magyarázatot találni. Eszembe jutott Darwin és Lyell alapelve, mely szerint a dolgokat olyan okokból kell levezetnünk, amelyek jelenleg is hatnak. Feltettem magamnak a kérdést: Milyen ok hozza létre jelenleg a digitális kódokat? Általánosságban: milyen ismert hatás hozza létre az információt?

Egybehangzó és ismétlődő tapasztalataink alapján — ami minden múltról szóló tudományos érvelésnek az alapja — az információ mindig intelligens forrásból ered. Biztosan tudjuk, hogy a digitális információt programozók hozzák létre. Általánosságban pedig az információ mindig intelligens forrásból származik. Tehát Darwin érvelési szabályának alkalmazásából az következik, hogy az élet létrejöttéhez szükséges információnak egy intelligenciától kellett származnia. Ezt nevezzük intelligens tervezésnek.

Forrás:
youtube/ertelmes